Velkommen til HLPF

Af gamere, til gamere

Hvem er vi?

Om Hovedstadens Lan Party Forening


Hvem er vi?

  • HLPF blev grundlagt i 2002.
  • HLPF er en godkendt forening i Hillerød kommune.
  • HLPF har været medlem af DGI siden 2018.
  • Foreningen har årligt ca. 100 medlemmer.

Foreningen fungerer på baggrund af frivilligt arbejde.

Alle indtægter går 100% til at drive foreningen og afholde vores HLParty arrangementer.

Foreningen fungerer efter demokratiske principper, som gennemsigtighed og samtale. Således udgør foreningens medlemmer foreningens øverste myndighed, dette sikres på den årlige generalforsamling.

Hvad laver vi?

"Foreningens formål er at samle unge mennesker, primært i hovedstadsområdet, med interesse for computere og IT, for derved at medvirke til at styrke medlemmernes sociale kompetencer, skabe kontakt på tværs af kommunegrænser, etnicitet, køn og alder og styrke medlemmernes almennyttige IT kundskaber til glæde for den enkelte, såvel som for samfundet.

Dette formål søges nået ved:
- At afholde arrangementer som støtter op om foreningens formål.
- At bidrage til at andre foreninger, klubber, skoler o. lign. kan afholde lignende arrangementer, der lever op til foreningens formål, f.eks. ved at udleje foreningens udstyr til favorable priser eller bistå med teknisk ekspertise."

Kort sagt, besøg http://hlparty.dk.

Bestyrelsen


Bestyrelsen står for den daglige drift af foreningen og planlægger HLParty arrangementerne.

Skriv til bestyrelsen@hlpf.dk

...

Henrik Simonsen

Formand

hes@hlpf.dk

...

Thomas Duhn

Kasserer

trd@hlpf.dk

...

Tor Soya

Sponsoransvarlig

tos@hlpf.dk

...

Sarah Gjern Schneider

Bestyrelsesmedlem

sgs@hlpf.dk

...

Mikkel Poulsen

Bestyrelsesmedlem

mpo@hlpf.dk

...

Martin Rex Andersen

Første suppleant

mra@hlpf.dk

...

Benjamin Veistrup-Vetlov

Anden suppleant

bvv@hlpf.dk

Aktiviteter


2 computertræf

Vi afholder årligt 2 HLParty arrangementer: Et i påsken, samt et i uge 42.

Mangler du udstyr?

Vi udlejer gerne vores udstyr til konkurrencedygtige priser, for at hjælpe dig med dit arrangement.

Hvordan gør man?

Vi hjælper gerne andre foreninger ved at dele ud af vores viden om at arrangere computertræf.

Generalforsamling

Hvert år i november eller december måned får foreningens medlemmer muligheden for at bestemme foreningens retning.

Kontakt os


Da vi er en frivillig bestyrelse, er e-mail den bedste kontaktform. Se flere e-mail adresser under bestyrelsen.

Thomas Duhn
Petersborgvænget 14, 2. tv
3400 Hillerød

bestyrelsen@hlpf.dk

92 43 13 37